Olen tuntenut Helin 20 vuotta. Olemme rippikoulukonsultteina kouluttaneet arkkihiippakunnan työntekijöitä vuosia Helin johdolla yhdessä. Olen ihaillut hänen varmuuttaan ja vahvuuttaan viedä asioita eteenpäin määrätietoisesti mutta ystävällisesti haasteellisissakin tilanteissa.

Arvostan hänen ammattitaitoaan pappina, sparraajana ja työnohjaajana. Kansainväliseen tutkimukseen ja syvään teologiseen ymmärrykseen liittyvä työelämän sekä kirkon uskon ja opin tuntemus on huikeaa.

Helillä on erityinen taito soveltaa osaamisensa käytännön elämään. Hänen kanssaan voi puhua mistä vaan. Sellaisen arkkipiispan me tarvitsemme tulevaisuuden kirkkoon.

Tuija Kruus, pappi, kirkolliskokousedustaja, Pori

 

Tätä kirjoittaessani kierrän kirjaimellisesti maailmaa ympäri. Katse pysähtyy ylinopealla matkalla pirstaleisiin kuviin, äärimmäiseen kauneuteen ja arjessa kipuileviin ihmisiin.

Kirkon kasvot tunnistan usein paremmin kauempaa ja erityisesti paikoissa joissa ihmisoikeudet ja seurakuntien olemassaolo eivät ole itsestäänselvyyksiä. Kaipaan kirkkoa joka on häpeilemättömästi etulinjassa eikä pelkää keskustelua. Kirkkoa joka asettuu heikompien puolelle ja kyseenalaistaa vallan rakenteita. Kaipaan rohkeutta, suoruutta, viisautta ja armoa.

Tiedän että Heli katselee maailmaa laajasti ja pelottomasti. Lähelle ja kauas. Se on hyvä katse arkkipiispalle.

Mikko Kuustonen, taiteilija, Helsinki

 

Olen tavannut Helin ensimmäisen kerran 1980-luvun puolivälin paikkeilla. Olimme kumpikin omissa seurakunnissamme vastuussa lähetystyöstä, ja siinä asiassa meitä koulutettiin. Parin vuoden kuluttua olimme sitten molemmat työssä Kaarinan seurakunnassa, Heli erityisnuorisotyössä ja minä lapsityössä. Kesällä 1987 pidimme mm. yhdessä rippileiriä Heinänokassa. Sekä ystävyytemme että työtoveruutemme on pitkäikäistä. Heli on hyvä ja luotettava ystävä.

Heli on mielestäni erinomainen ehdokas arkkipiispanvirkaan. Vaalimittelöä on nyt käyty noin puoli vuotta, ja Heli on vakuuttanut aina vain lisää kyvyillään ja taidoillaan. Minusta näyttää suorastaan siltä niin kuin Helin koko elämä olisi valmistautumista tähän prosessiin. Hänellä on:

– Työkokemusta kaikilta kirkon tasoilta
– Kirkollista, yliopistollista ja johtamisen koulutusta huipulle asti
– Laajaa kansainvälistä kokemusta
– Erinomainen kielitaito
– Syvä henkilökohtainen vakaumus.

Heli on kokemukseni mukaan muut huomioon ottava, yhteistyötä suosiva ja sovitteleva. Samalla hän on määrätietoinen ja rohkea. Heli havainnoi herkästi ympäristöään ja tarttuu asioihin. Selvästi arkkipiispa-ainesta!

Pirjo Vahtola, rovasti (el.), Turun arkkihiippakunta

 

Tutustuin Heliin aloittaessani pappisuraani Ruskon nuorisopappina. Helin järjestämät koulutukset arkkihiippakunnassa oli aina hyvin järjestettyjä. Noilta vuosilta muistan myös, että Heli osasi tukea ja kannustaa nuorta pappia ja oli aidosti kiinnostunut ihmisestä.

Nyt huomioni on kiinnittynyt siihen, että Heli osaa puhua Jumalasta, Jeesuksesta ja evankeliumista punastelematta. Samalla hänellä on taito sanoittaa evankeliumia arjen keskelle, ilman että se tuntuu asettumiselta pyhää ja Pyhää vastaan. Helille Jumala on taivaassa ja maan päällä; kirkossa ja kotona.

On aika murtaa tämäkin lasikatto. Yhdessä. Siksi Heli.

Miika Ahola, pappi, tutkija, hiippakuntavaltuutettu, Turku

 

Kannatan Heli Inkistä tulevaksi arkkipiispaksi, koska minusta on ehdottoman tärkeää saada pätevä ja osaava nainen kirkon keskeisiin tehtäviin. Sitä edellyttää myös tasa-arvon näkökulma.

Teen työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi, ja siksi on luontevaa tukea arkkipiispan vaalissa henkilöä, jolle nämä teemat ovat tärkeitä.

Olen tutustunut Heli Inkisen kannanottoihin ja keskustelupuheenvuoroihin sekä kirkollisissa että yhteiskunnallisesti keskeisissä kysymyksissä, ja se on edelleen vakuuttanut minut siitä, että hänestä tulisi erinomainen, viisas ja valpas arkkipiispa Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Heli Inkinen har blivit nominerad till instundande ärkebiskopvalet. Hon är den enda kvinnliga kandidaten. Jag vill understöda hennes kandidatur.

Själv arbetar jag för att förbättra kvinnornas och flickornas möjligheter till ett likvärdigt liv. Heli Inkinen har genom sitt arbete och genom sina ställningstaganden visat att hon klokt och sakligt försvarar sådan utveckling i kyrkan och i samhället.

Jag är helt övertygad att hon skulle vara en klok och saklig ledare, en fin och säker lots till evangelisklutherska kyrkan i Finland.

Johanna Sjöholm, Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja, toissavuoden (2015) yrittäjänainen Vantaalta

 

Heli on uuden vuosituhannen teologi, jonka osaaminen ja oleminen voivat johdattaa kirkkoa ja sen myötä suomalaista yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin.

Kohtasin Helin ensi kertaa kiperässä kokoustilanteessa, jossa osapuolten kiihkeät äänenpainot sivalsivat toisiaan. Sitten Heli nousi puhumaan. Hänen tyyneytensä ja rauhallisuutensa tekivät vaikutuksen. Hän teki oman näkemyksensä selväksi, muttei nolannut niitä, jotka ajattelivat toisin. Hän etsi yhteisiä näkökohtia ja osoitti kuunnelleensa. Koin Helin asenteessa armoa ja Kristuksen läsnäoloa. Sellaisena olen saanut tuntea hänet myöhemminkin! Siinä ei ole teeskentelyä vaan jotain syvästi aitoa, mikä on arkkipiispalle ylivertainen ominaisuus.

Minusta on tärkeää, että arkkipiispalla on kokemusta kirkon moninaisuudesta. Vuosikaudet tuomiokapitulissa ovat antaneet Helille näköalapaikan eri seurakuntiin ja niissä toimivien erilaisiin ympäristöihin, vahvuuksiin ja haasteisiin. Yhteydet sisarkirkkoihin ympäri maailmaa ovat tuoneet omakohtaista näkemystä koko Kristuksen kirkon olemuksesta ja elämästä. Helin pappeudessa on avoimuutta ja yhdessä tekemisestä nousevaa tasavertaisuuteen pyrkimistä.

Verrattoman keulakuvan kirkolle Helistä tekee kuitenkin hänen osaamisensa, joka ei rajoitu vain kirkon tai teologian sisäpiireihin. Yliopistouraansa Heli jatkaa johtamisen oppiaineessa, mikä tekee hänestä paitsi johtamisen ammattilaisen myös antaa arvokasta näkemystä suomalaisen yhteiskunnan haasteista ja kirkon mahdollisuuksista vastata niihin. Heli on kuin kotonaan erilaisissa ympäristöissä, hän ottaa luontevasti paikkansa kenen tahansa vieressä eikä koskaan epäröi ammentaa monipuolisesta kokemuksestaan. Siksi Heli!

Heidi Jokinen, pappi, TT, Turku (äänioikeus)

 

Helillä on paljon ideoita ja ajatuksia siitä, kuinka kehittää kirkkoa, jotta se voisi paremmin tukea haavoitetussa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia. Uskon koko sydämellä, että hänen valintansa arkkipiispaksi vankistaisi kirkon roolia yhteiskunnassa tasa-arvon edistäjänä.” (Kuva: Veikko Kähkönen)

Jani Toivola, kansanedustaja, Helsinki

 

Kirkko ansaitsee johtoonsa viisaita naisia. Helin kansainvälinen kokemus ja tasa-arvoa edistävä asenne tekevät maailmasta paremman.

Hanna Brotherus, koreografi, Helsinki

 

Heli on arkkipiispan virkaan pätevä henkilö. CV puhuu monipuolisesta kokemus- ja akateemisesta asiantuntijuudesta. 

Kirkon oma vastuu kristillisen kasvatuksen ja identiteetin synnyssä ja kasvussa on jäänyt vähälle huomiolle, vaikka yhteiskunta ei siitä enää kanna huolta. Tässä Helin kokemus on huippua.

Kristuksen Kirkko tarvitsee johtotehtäviin ja avainasemiin naisia ja miehiä, joista naiset ovat aliedustettuja. Nainen arkkipiispana rohkaisee ja kannustaa tasa-arvoisempaan maailmaan meillä ja maailmalla.

Minulla ei ole vaalissa äänioikeutta, mutta tuen ja vetoan täysillä: Meillä on mahdollisuus hyvään muutokseen ja uusiin tuuliin. Olemme saaneet etsikkoajan, johon on tartuttava. Lippu korkealle ja Heli Inkisestä arkkipiispa!

Veli-Pekka Järvinen, kirkkoherra, Tampereen Harjun seurakunta

 

Heli Inkisellä on näky kirkosta uskon yhteisönä, jossa kokoonnutaan yhteiseen pöytään, armon ja oikeudenmukaisuuden osallisuuteen. Eri syistä yhteiskunnassa ja kirkossa marginaaliin joutuneiden äänelle annetaan tilaa ja kutsutaan täysivaltaisina mukaan rakentumaan Kristuksen kirkkona.

Kirkossamme kaivataan rohkeutta ja näkyä johtamiskulttuurin uudistamiseen osallistavampaan suuntaan. Tarvitaan tahtoa ja keinoja naisten ja miesten, nuorten ja vanhempien tasapuolisemman osallistumisen varmistamiseen kirkon hallinnon eri tasoilla. Toivotaan suuremman tilan antamista seurakuntalaisten aktiivisuudelle. Tähän kaikkeen Heli Inkinen haluaa panostaa.

Pidän Heli Inkisen erityisinä vahvuuksina pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta johtamisen eri ulottuvuuksista, kansainvälisestä toiminnasta saatua viisautta sekä vapaaehtoistoimintaan liittyvää osaamista. Hänellä on mittava kokemus kirkkomme kasvatustyöstä ja erilaisista seurakuntatyön tehtävistä sekä hallinnosta eri tasoilla.

Heli Inkisellä on tietoa ja kokemusta yhteydestä erilaisissa olosuhteissa elävien kirkkojen ja kristittyjen kanssa. Se antaa hänelle erinomaiset edellytykset kantaa vastuuta kirkostamme osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Helin puheissa toistuu ajatus siitä, että meillä on paljon opittavaa sisarkirkoiltamme eri puolilla maailmaa. Elämän teologia vahvistuu ja syventyy yhteisessä pöydässä. Pidän tätä näkökulmaa ja avoimuutta maailmaan kirkkomme tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävänä.

Mielestäni Heli Inkinen on syvällisen teologiansa, monipuolisen osaamisensa ja kokemuksensa sekä läsnäoloa säteilevän persoonallisuutensa vuoksi erinomainen ehdokas kirkkomme seuraavaksi arkkipiispaksi.

Tuula Sääksi, rovasti, Helsinki

 

Tuen Heliä arkkipiispaksi, koska hänellä on kyky kuunnella arvostavasti. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää antaa ääni äänettömille, voimaannuttaa uupuneita ja armahtaa heikkoja. On myös kyettävä todelliseen keskusteluun, ja siihen kaikkeen kirkossa Heli Inkinen on paras.

Anne Sippola, pappi ja diakoniajohtaja, Salo

 

Heli Inkisellä on uskomattoman upea ja monipuolinen kokemus kirkon töissä. Hän on kansainvälisesti ja ekumeenisesti verkostoitunut, erittäin kielitaitoinen ihminen. Hänen teologiansa nousee arjen keskellä vaikuttavasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka ei sysää syrjään ketään. Yhteisessä pöydässä syödään, neuvotellaan, rukoillaan ja nautitaan ehtoollista.

Helin elämän teologian juuret kasvavat syvältä alkukirkon elämästä, mutta puhe on nykyihmiselle ymmärrettävää. Johtajana hän edustaa modernia, osallistavaa ja valmentavaa johtajuutta. Helistä saamme määrätietoisen ja empaattisen arkkipiispan.

Elina Lehdeskoski, yhteiskunnallisen työn pastori, äänioikeutettu, Lahti ja Hannu Lehdeskoski, kappalainen, Lahti

 

Miksi haluaisin piispanvaaleissa äänestettävän naista?

Olen tehnyt kirkon palveluksessa pitkän rupeaman. Olen kulkenut tien naisteologista papiksi. Olen kokenut erilaisissa tehtävissä, mitä on toimia teologisesti koulutettuna naisena alkaen siitä, ettei teologista koulutustani pidetty samanarvoisena kuin miesopiskelutovereitteni vastaavaa koulutusta, koska olen nainen. Tämä on omakohtainen näkökulma, jonka merkitystä ei kenelläkään ole oikeutta mitätöidä.

Kokemukseeni liittyy toiminta seurakunnan naisten, hyvin erilaisten naisten keskuudessa ja kanssa. Vain silmät ja sydän avoimena voi tajuta, millaista on olla nainen kirkossa. Tarkoitan naisten kokemusmaailmaa ja sen iloja ja vaikeuksia. On asioita ja kokemuksia, joita vain toinen nainen voi tajuta. Niiden keskinäinen jakaminen voi tapahtua niiden herkkyyden ja arkaluontoisuuden takia vain naisilta toisille. Siksi piispojen joukossa tulisi olla myös naisia.

Seurakunnissamme ja kirkossamme on enemmistö naisia, ahkeria ja toimeliaita, naiseuden takia sairastuneita ja naiseudesta iloitsevia. Heidän kokemusmaailmansa tunteminen ja siihen evankeliumin sanoman välittäminen vaatii myös toisia naisia, myös naisia, jotka tulkitsevat Raamattua ja sen naisten kokemuksia tavalla, joka kertoo armosta, anteeksiantamisesta ja anteeksisaamisesta. Naisten kysymysten kansainvälinen ja ekumeeninen tunteminen avaa rikastuttavia näkökulmia, joiden tunteminen avartaa elämää ja auttaa kirkon kysymysten ratkaisuissa. Tämän päivän maailmassa tämä on tarpeen yhtä hyvin lähetyksen kuin diakonian saralla.

Kirkkomme on ollut ja on tänään miesten johtamaa. Kirkon toiminta pyörii suurelta osalta naisten voimin. Kirkon työntekijäkunta on suurelta osalta naisia. Tarvitsemme naisina myös naisen äänen kuulumista kirkon äänessä. Kirkolla tulee olla sekä naisen että miehen kasvot.

Tilanne kirkossa on muuttunut sen jälkeen, kun teologisesti koulutetut naiset ovat päässeet antamaan saamansa koulutuksen ja Jumalan antamat lahjansa kirkon tehtävissä. Kolmen vuosikymmenen kuluessa naiset ovat pätevöityneet monin tavoin kirkon tehtäviin. Kirkollamme on tänään hyvin ja monipuolisesti koulutettuja ja hyvin erilaisia kokemuksia saaneita naisia kaikenlaisiin tehtäviin. Sitä osoittaa Helsingin piispanviran ehdokkaat ja nyt myös arkkipiispan virkaan ehdolle asettunut Heli Inkinen. Pätevyydessä jokainen näistä naisista pärjää miesehdokkaiden rinnalla.

Kirkkomme ja sen jäsenet tarvitsevat piispakunnan joukkoon naisen, Heli Inkisen, jotta kirkon kasvot olisivat ehjät ja kirkko voisi palvella paremmin kaikkia jäseniään.

Pirkko Lehtiö, TT, pappi, Hongkongin luterilaisen teologisen seminaarin emeritaprofessori

 

Kirkon osake on laskussa. Monipuoliset johtoryhmät tekevät parempaa tulosta kuin kapea-alaiset. Heli on johtamisen asiantuntija, ja johtamista kirkko tarvitsee. Siksi Heli.

Hannu-Matias Nurmi, johtaja, TM

 

Kannatan lämpimästi Heli Inkistä arkkipiispaksi seuraavista syistä:

Helillä on tehtävään erinomainen koulutus. Hänellä on suomenkielinen koulusivistys ja ruotsinkielinen yliopistosivistys. Hän on kirjoittanut väitöskirjan Naisten tiestä johtajuuteen ja pappeuteen El Salvadorin luterilaisessa kirkossa. Väitöskirja on ilmestynyt sekä englanniksi että espanjaksi. Hänellä on ylempi pastoraalitutkinto, työyhteisön kehittäjän ja työnohjaajan koulutus (Kirkon koulutuskeskus).

Helillä on arkkipiispalle sopiva työkokemus. Hän on toiminut kasvatuksen hiippakuntasihteerinä Turun arkkihiippakunnassa parikymmentä vuotta. Lisäksi hän on toiminut vt. dekaanina Turun arkkihiippakunnassa 6 kuukautta, työalasihteerinä Kirkkohallituksessa (2007-2008) ja kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa (2003-2005). Hän on toiminut myös lehtorina Turun Maarian seurakunnassa ja Kaarinan seurakunnassa sekä papiston apulaisena Kaarinan seurakunnassa. Nyt hän toimii yliopistonopettajana Åbo Akademin ekonomian laitoksella yksikössä Organisaatio ja johtaminen.

Helillä on ollut kokonainen kirjo seurakunnallisia ja kirkollisia luottamustehtäviä seurakuntaneuvostosta kirkolliskokoukseen ja hän on ollut (tai on edelleen) myös useiden työryhmien ja johtokuntien/hallitusten jäsen tai puheenjohtaja. Itse olen oppinut tuntemaan hänet ja arvostamaan häntä 1990-luvulla PTK:n hallituksessa, jossa olin puheenjohtaja.

Helillä on arkkipiispalle sopivan laaja kielitaito: suomi (äidinkieli), ruotsi (erinomainen), saksa (erinomainen), englanti (hyvä), espanja (tyydyttävä). Helillä on kansainvälisiä kontakteja. Hän on hoitanut yhteyksiä hiippakuntansa kumppanuuskirkkoon El Salvadorissa. Hän on ollut jäsenenä ja puheenjohtajana Lähetys- ja uskontoteologian työryhmässä ja hän on Suomen ekumeenisen neuvoston jäsen.

Heli on sopivan ikäinen arkkipiispaksi. Hänestä Suomen kirkko saisi oivan arkkipiispan, tasapuolisen ja inhimillisen työyhteisöjen kehittäjän ja johtajuuden asiantuntijan. Hänellä olisi paljon annettavaa Suomen kirkolle ja arkkihiippakunnan seurakunnille ja papistolle. Uskon, että hänessä on potentiaalia kasvaa arkkipiispan vaativien tehtävien mittaiseksi.

Raija Sollamo, pappi, TT, professori (emerita), Vantaa

 

Heli tuntee pitkälta ajalta arkkihiippakunnan ja sen työntekijät. Tieteentekijänä ja Åbo Akademin yliopisto-opettajana hän on perehtynyt syvällisesti niin luterilaisen teologian ytimeen kuin yritysjohtamiseenkin. Hänellä on laaja-alaista yhteiskunnallista ymmärrystä ja kyky ymmärtää ajan ilmiöitä. Hän puhuu kaikkien heikommassa asemassa olevien puolesta ja luo tilaa keskustelulle eri osapuolten kesken. Heli katsoo, että ideat ja innovaatiot eivät synny käskyttämällä vaan innostamalla ja kannustamalla, osallistamalla ja valmentamalla, ja että siksi tarvitaan uusia tapoja johtaa. Siksi hän on ehdokkaamme.

Atte Airaksinen, Tiina Hallikainen ja Mia Pusa, oppilaistospapit, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

 

 

Äänestän Heliä arkkipiispaksi, koska korkeasti koulutettuja, työssään pätevöityneitä ja laaja-alaisesti kirkon ja yhteiskunnan todellisuutta tuntevia naisia tarvitaan kipeästi myös kirkon korkeisiin tehtäviin.

Sara Paavolainen, äänioikeutettu, Helsingin hiippakunta

 

Olen tuntenut Heli Inkisen siitä saakka, kun hän opiskeli teologiaa. Hänen ystävänään ja perhepappinaan olen kokenut hänet poikkeuksellisen läsnäolevaksi, ymmärtäväiseksi, viisaaksi ja kuuntelevaksi persoonaksi. Kun tähän liittää hänen vahvan seurakuntataustansa, lukeneisuutensa ja kansainvälisen kokemuksensa, on helppo nähdä hänessä Suomen kirkon arkkipiispa.

Tapio Aaltonen, rovasti, yritysvalmentaja, tietokirjailija, Nummela

 

Kannatan Heli Inkistä arkkipiispaksi, koska hänellä on pitkä kokemus perusseurakuntatyöstä ensin lehtorina ja naisten pappisviran auettua seurakuntapastorina. Hiippakuntasihteerinä ja dekaanin sijaisena hän on perehtynyt laajasti paitsi  useamman seurakunnan todellisuuteen, myös seurakuntatyön hallinnolliseen puoleen. Tutkimustyössä Heli on syventänyt johtamisen ja työyhteisöjen osaamistaan ja perehtynyt myös kansainvälisiin kysymyksiin ja kirkkojen toimintaan haastavissa olosuhteissa. Hänen ekumeeninen ajattelunsa ja käytännönläheinen otteensa ovat arvokkaalla tavalla auttaneet verkostoitumaan ja luomaan kestäviä ystävyyssuhteita yli valtamerien.

Jo Kirkon koulutuskeskuksen ajoilta tunnen Helin ihmisenä, joka hyvän kouluttajan taidoilla osaa tuoda teoreettisia asioita käytäntöön kaikkien sovellettavaksi. Heli osaa sanoittaa elämää ja uskaltaa avata suunsa siellä, missä se on tarpeen asioiden edistämiseksi. Hänen ihmisläheinen työotteensa tekee hänestä helposti lähestyttävän. Helistä saamme seurakuntaelämässä syvästi sisällä olevan, osaavan asiantuntijan, ekumeenisen johtajan, lämpimän arkkipiispan, joka aidosti kristittynä elää sanojensa mukaan.

Hannu Pöntinen, kirkkoherra, TL, Vantaa

 

Heli tuntee laajasti kirkon kentän paikallisseurakunnasta kokonaiskirkon tehtäviin saakka. Hiippakunnallinen tuntemus on erinomainen. Helin monipuolinen koulutus, työssä saatu kokemus ja johtamisen erityisosaaminen antavat hyvät valmiudet arkkipiispan työhön. Heli on myös sydämen sivistynyt kristitty, joka ymmärtää tämän ajan haasteet niin Suomen kuin globaalin maailmankin mittasuhteissa.

Leena Kairavuo, kirkkoherra, Katariinan seurakunta, Turku

 

Ajattelin, että en tunne häntä. Luin Helin ajatuksia teologiasta ja luin hänen CV:nsä. Hänen ajatuksensa olivat minun ajatuksiani ja hänen teologiansa rohkaisevaa, hyvin ulospäin suuntautunutta, kansainvälistä ja elämässä kiinniolevaa. Hänen CV:nsä on todella uskottava. Ja ajattelin, että en tunne häntä. Kaivelin muistini kätköistä menneitä aikoja, jolloin juuri nuorisotyönohjaajaksi valmistuneena työskentelin Nuorten Keskus ry:llä nuorisosihteerin viransijaisena. Silloin Heli oli Turun arkkihiippakunnan kasvatuksen sihteeri ja mahdollisesti tiemme sivusivat jossakin. Ja ajattelin, että en tunne häntä.

En kyllä ole tuntenut myöskään Samuel Salmea, Simo Peuraa, Kari Mäkistä, Björn Vikströmiä, Kaarlo Kallialaa, Matti Repoa tai Seppo Häkkistäkään. Jälkimmäisimmän näistä tiesin nimeltä, muista en ollut ikinä kuullutkaan ennen kuin heistä tuli piispoja. Olen oppinut tuntemaan, koska yksi heistä on minut papiksi vihkinyt ja muidenkin kanssa vietämme nykyisin vuosittain pari viikkoa suljettuna samaan saliin Turun kristillisellä opistolla.

En voi puhua Helistä puhumatta myös naisesta. Vaikka kyse ei koskaan ole sukupuolesta, niin kyse on myös sukupuolesta. Tämä elämänkokemus, tämä osaaminen ja tämä teologia riittäisi tekemään miehestä piispan. Arkkipiispankin. Naiselta odotetaan enemmän. Helillä on osaamista, sivistystä, järkeä, yhteistyökykyä, avarakatseinen teologinen linja, elämänkokemusta ja vielä kaiken sen lisäksi, kirsikkana kakun päällä, hän on nainen. Siksi haluan tukea Heliä arkkipiispaksi.

Helena Paalanne, pappi, psykoterapeutti, kirkolliskokousedustaja, Oulu

 

Tunnen Heli Inkisen vuosikymmenien takaa, hän on luotettava, asiansa osaava ja monitaitoinen Suomen ev.lut. kirkon pappi, jolla on pitkä työkokemus hiippakunnassa sekä hyvät kotimaiset ja kansainväliset verkostot. Heli osaa johtaa ja saa asiat sujumaan. Monipuolisessa tutkimustyössään Heli on perehtynyt luterilaiseen teologiaan, erityisesti yleisen pappeuden periaatteeseen, jolla on ollut suuri merkitys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, myös naisten aseman, vahvistumisessa kirkoissa eri puolilla maailmaa.

Kotimaan maisemien lisäksi Helille ovat tuttuja kirkkomme lähetystyön ja kansainvälisen diakonian yhteistyökumppanit erityisesti Namibiassa ja El Salvadorissa. Hän on seurannut läheltä kirkkojen ja yhteiskuntien ponnisteluja paremman elämän puolesta. Heli on solidaarinen ja tuntee kirkkojen elämän ja maailman kipupisteitä. Kirkon ja hiippakunnan kansainvälisten yhteyksien hoitaminen, seurakuntien opintomatkat ja vieraiden vastaanottaminen antavat hyvät edellytykset myös kirkkojen välisten yhteyksien ja ekumenian kysymysten hoitamiseen arkkipiispana.

Helin ”Kutsu yhteiseen pöytään” on tervetullut viesti jakautuneessa maailmassa ja kirkossa, mahdollisuus muuttua ja muuttaa yhteistä elämäämme.

Tapio Leskinen, rovasti, TT, äänioikeutettu, Vantaa

 

Teologie doktor (TD) Heli Inkinen har arbetat i och för den ev.lut kyrkan i Finland under fyra decennier. Hennes diplomatiska och diskuterande sätt att möta människor är kännetecknande för hennes sätt att förmedla kyrkans budskap.

TD Inkinen har starka ekumeniska band och hon talar flytande fem olika språk: finska, svenska, tyska, engelska och spanska. Personligen ber jag och arbetar jag gärna i och för en kyrka där det finns plats både för tradition och reformation, utan att stänga dörrarna för mångfald. Allt detta representerar TD Heli Inkinen i sitt sätt att leda.

Teologian tohtori (TT) Heli Inkinen on työskennellyt Suomen ev.lut. kirkossa neljänä vuosikymmenenä. Hänellä on keskusteleva ja diplomaattinen tapa kohdata ihmisiä, mikä on hyvä esimerkki hänen tavastaan tuoda esiin kirkon sanomaa.

TT Inkisellä on vakuuttavat ekumeeniset suhteet ja hän puhuu viittä kieltä sujuvasti: suomea, ruotsia, saksaa, englantia ja espanjaa. Rukoilen ja työskentelen mielelläni kirkossa, jossa on tilaa sekä perinteelle, että reformaatiolle, ilman että monimuotoisuutta suljetaan ulkopuolelle. TT Heli Inkisen tapa johtaa on juuri tällainen.

Lena Hildén, präst, komminister, Mellerud, Sverige (röstberättigad i valet)

 

We support your postulation with our prayers and best wishes from Argentina. God bless your ministry. It’s women’s time in Nordic places. Go ahead!

Clovis Kurtz, pappi, Argentiinan yhdistynyt evankelisluterilainen kirkko, Obera, Argentiina

 

Piispakunnassa tarvitaan ehdottomasti myös naisia! Sukupuolen lisäksi pitää toki ottaa huomioon muitakin ominaisuuksia ja monipuolista kokemusta papin työstä, hiippakunnan toiminnasta, opetus- ja koulutustyöstä sekä kansainvälisistä yhteyksistä. Arkkipiispa voidaan valita myös piispakunnan ulkopuolelta – se myös toisi uutta näkökulmaa kirkon tehtävään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Dr Heli Inkinen har valt att studera, forska och jobba även på svenska, som bäst som lärare i organisation och ledning vid ÅA. Jag träffade henne första gången när hon för sin gradu samlade material om kyrkans verksamhet i Namibia – senare vidgade hon de internationella vyerna till Latin-Amerika.

Olle Eriksson, matkanjärjestäjä, ent. lähetystyöntekijä, VTM, Helsinki

 

Olen tuntenut Helin noin 20 vuotta. Sain alun perin tutustua Heliin aviomieheni ja hänen perheensä kautta. Heli on ollut vuosien varrella meidän perhepappimme: hän on vihkinyt minut ja mieheni sekä kastanut molemmat lapsemme. Olemme erityisesti halunneet pyytää Heliä näihin tehtäviin.

Vaikka Heli onkin ollut mukana näissä perheemme tärkeissä tapahtumissa, on häneltä myös aina löytynyt aikaa tavata meitä muutenkin: esimerkiksi lastemme syntymäpäivillä tai joulun aikaan. On ollut mukavaa huomata, että varmasti kiireisen arjen ja monenlaisten työtehtävien keskellä hän on kuitenkin halunnut pitää yhteyttä perheeseemme.

Heli on ihmisenä helposti lähestyttävä, lämmin, kuunteleva ja välittävä. Hänen kanssaan on helppo jutella kaikenlaisista asioista.

Tiia Hovi, taiteen perusopettaja ja lastenohjaaja, Parainen

 

Ystävystyin Helin kanssa kolmisen vuotta sitten. Keskustelimme sekä elämän peruskysymyksistä että vallitsevista realiteeteista Suomessa ja maailmalla. Arvostan Helin globaalia kokemusta, johtamisosaamista ja yhteiskunnallista ymmärrystä erittäin korkealle. Hän osaa auttaa muodostamaan kantoja ja löytämään ratkaisuja vaikeissakin kysymyksissä. Heli on syvällinen, sydämellinen ja viisas ihminen — juuri sellainen, jonka haluaisin nähdä Suomen 15. arkkipiispana.

Marko Seppä, kauppatieteiden tohtori, Lempäälä