Y niin kuin ykseys

Arkkipiispan eräs tärkeä tehtävä on vaalia kirkon ykseyttä. Piispan virka on ykseyden merkki elämän ja ajattelun monimuotoisuuden keskellä. Ykseyden edistäminen ei tarkoita ehdottoman samanmielisyyden vaatimista vaan erilaisten näkemysten saattamista keskinäiseen vuoropuheluun.

Työssäni tuomiokapitulissa ja työyhteisöjen kehittäjänä olen tottunut luomaan edellytyksiä yhteisille keskusteluille, tiivistämään olennaisen ja tarttumaan ongelmakohtiin. Myös ristiriidat kuuluvat ihmiselämään ja kertovat yleensä siitä, että yksilö kokee jonkin itselleen merkittävän asian uhatuksi. Tärkeintä on, että käymme keskustelua kunnioittavasti ja ymmärrämme, että mielipiteillämme saattaa olla tuntuvia vaikutuksia lähimmäistemme elämään. Kestävimmin kirkkoa yhdistetään toimintatavoilla ja keskinäisillä asenteilla.

Kirkon ykseyden perusta on syvemmällä kuin pelkässä yhteenkuuluvuuden tunteessa, jota inhimilliset ristiriidat helposti horjuttavat. Maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko ei ole samanmielisten joukko. Sen sijaan meitä yhdistää Kristus, jonka omiksi meidät on kastettu ja joka on luvannut olla läsnä siellä, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään. Johanneksen evankeliumissa Jeesus rukoilee, että hänen seuraajansa olisivat yhtä. Hänen sanansa rohkaisevat meitä etsimään myös näkyvää ykseyttä erimielisyyksiemme keskellä.

-Heli

<< EDELLINEN     SEURAAVA >>