Q niin kuin quota eli kiintiö

Pidän kiintiöistä eli olen siinä mielessä ”kiintiönainen”. Monet tärkeät asiat kirkossa ja yhteiskunnassa eivät mene itsestään eteenpäin vaan vaativat tietoista kannustusta.

Tarvitsemme kirkossa kaikille päätöksenteon tasoille kirkkoneuvostoista kirkolliskokoukseen kiintiöt 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille. Tällä hetkellä ne muutamat nuoret luottamushenkilöt jäävät kummajaisiksi eivätkä aina saa tarpeeksi perehdytystä tai kannustusta tehtäviinsä.

Ehdokkaiden saaminen helpottuisi, jos seurakuntavaaleissa olisi sovittuna esimerkiksi 20 prosentin kiintiö nuorille aikuisille. Nuoret luottamushenkilöt saisivat tukea toisistaan ja tietäisivät, etteivät ole ainokaisia. Nyt joissakin kirkkoneuvostoissa ja kirkkovaltuustoissa keski-ikä saattaa olla noin 70 vuotta.

Kirkon tulevaisuusselonteossa on ehdotettu, että 16-vuotiaat nuoret voisivat olla mukana kirkkoneuvostojen kokouksissa, joissa heillä olisi puheoikeus. Sekin on hyvä, jos he tietävät, että voivat 18-vuotiaana asettua ehdokkaaksi ja luottaa siihen, että heillä on todellinen mahdollisuus päästä mukaan osallistumaan ja päättämään yhteisistä asioista.

-Heli

<< EDELLINEN     SEURAAVA >>