HELI INKINEN EHDOLLA ARKKIPIISPAN VAALISSA

TIEDOTE: rovasti, teologian tohtori Heli Inkinen e. Aaltonen ehdokkaaksi arkkipiispan vaaliin

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa arkkipiispan vaali tuli ajankohtaiseksi, kun nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.6.2018.

Rovasti, teologian tohtori Heli Inkinen on antanut suostumuksen ehdokkaaksi arkkipiispan vaalissa. Tulevaan valitsijayhdistykseen on jo sitoutunut runsaasti äänioikeutettuja valitsijoita.

Heli Inkisellä on erinomaiset valmiudet hoitaa arkkipiispan virkaa. Hänellä on laaja kokemus kirkollisen työn eri alueilta. Hän on työskennellyt seurakunnissa, hiippakunnassa ja kirkon keskushallinnossa. Inkinen on ansioitunut kirkolliskokouksen ja Suomen ekumeenisen neuvoston jäsenenä ja toiminut useiden kirkollisten järjestöjen tehtävissä. Kansainvälisissä yhteyksissä Heli Inkinen on kuin kala vedessä, ja hänellä on erittäin monipuolinen kielitaito (mm suomi, ruotsi, saksa, espanja, englanti ja ranska).

Inkistä on luonnehdittu seuraavasti: Heli on empaattinen ja avarakatseinen, elämää monipuolisesti kokenut nainen. Hän tuntee papin arjen ja kirkon toimintakulttuurin. Hän on harkitsevainen ja määrätietoinen ja pitää heikoimpien puolta. Vuoropuhelussa hänen kanssaan voi olla rohkeasti eri mieltä siten, että kumpikin säilyttää itsekunnioituksensa. Heli Inkinen on naimisissa, hänellä on kaksi aikuista lasta ja kolme lastenlasta, hän on syntynyt vuonna 1957.

Heli Inkinen on työskennellyt seurakuntalehtorina ja pappina Turun ja Kaarinan seurakunnissa reilut kymmenen vuotta. Hän on toiminut kasvatuksen hiippakuntasihteerinä arkkihiippakunnassa 20 vuoden ajan. Sinä aikana hän toimi hiippakuntadekaanin sijaisena ja osallistui tuomiokapitulin työskentelyyn. Inkisellä on mittava koulutus ja työkokemus niin yksilö- kuin työyhteisöjen työnohjauksesta ja kehittämisestä sekä hyvä johtajakoulutus. Inkinen väitteli teologian tohtoriksi Åbo Akademissa vuonna 2013. Väitöskirjan nimi on ”Fe y Esperanza. Women’s Road to Leadership and Ministry in the Lutheran Church of El Salvador 1952-2009”. Lisäksi Inkinen on toiminut tutkijana. Tällä hetkellä hän opettaa Åbo Akademin ekonomian laitoksella johtamista.

Arkkipiispa on Turun ja Suomen arkkipiispa. Turun arkkipiispan vastuualueeseen kuuluu arkkihiippakunnassa Turun rovastikunta eli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhdeksän seurakuntaa.

Suomen arkkipiispa toimii kirkon keskeisten yhteisten elinten puheenjohtajana (kirkolliskokous, kirkkohallitus, piispainkokous), edustaa kirkkoa kotimaassa ja ulkomailla ja vastaa kirkon ekumeenisista ja ulkomaisista suhteista. Arkkipiispa on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa “primus inter pares , ensimmäinen vertaistensa eli piispojen joukossa. Hän ei kuitenkaan ole toisten piispojen esimies,  eikä hänellä ole toimivaltaa toisen hiippakunnan alueella.

Valitsijat  Äänioikeus arkkipiispan vaaleissa on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1525 henkilöllä.

Lisätietoja

Tukiryhmä:

heliinkinen.fi  ja FB-sivu ”Heli Inkinen arkkipiispaksi”

Tukiryhmän sähköposti: [email protected]