Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa

Jeesus puhuu usein evankeliumeissa Jumalan valtakunnasta ja taivasten valtakunnasta. Millainen valtakunta se on? On arvuuteltu Jumalan valtakunnan olevan milloin maanpäällinen, milloin taivaallinen valtakunta. Vai onko se pelkästään ihmisten sisällä? Jeesus sanoo mm., että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä ja että taivasten valtakunta on lasten kaltaisten.

Jumalan valtakuntaan liittyy Jeesuksen hyvän sanoman uskominen. Sekin käy selväksi, että Jeesus on tuon valtakunnan kiistaton kuningas. Jumalan valtakunnassa näyttää olevan myös erilainen lainsäädäntö kuin maallisissa valtioissa.

Jeesus sanoo:
– Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen
ja julistamaan Herran riemuvuotta.

Jumalan valtakunnassa vangittujen, sorrettujen, köyhien ja sairaiden elämä muuttuu paremmaksi. Jeesus osoitti teoillaan monin tavoin, että Jumalan valtakunnassa on paikka myös naisille ja erilaisista etnisistä taustoista tuleville.

Luterilaisina meillä on se ymmärrys, että heikossa asemassa elävien ihmisten ei tarvitse odottaa kuolemaa ja taivaaseen pääsyä päästäkseen parempaan elämään, vaan ihmisiä pyritään auttamaan ihmisarvoiseen elämään jo nyt. Jeesuksen sanoma Jumalan valtakunnasta haastaa meitä rakkauden tekoihin, toimimaan heikompien hyväksi.